blog

Console.WriteLine("Hello world!");

Probably everyone of us wanted to share some of our thoughts with the world. However, gathering them in a coherent and interesting for the reader way is very difficult, as I found out writing this post.

Posted: 5/6/2017

Probably everyone of us wanted to share some of our thoughts with the world. However, gathering them in a coherent and interesting for the reader way is very difficult, as I found out writing this post.

The idea of setting up a blog has been going around in my head for a long time, but I kept on delaying it. Not only because of lack of time - I was afraid that my pool of topics would end soon and that my state of knowledge was insufficient to try teach others. Doubts remains, but encouraged by the “Get noticed!” contest, after preparation of a dozen topics, which I found interesting, I decided to try my hand at blogging.


Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś chcieć podzielić się swoimi przemyśleniami ze światem. Jednak zebranie ich w spójną i ciekawą dla czytelnika całość, jest bardzo trudne, o czym przekonałem się pisząc ten post.

Pomysł założenia bloga już od dłuższego czasu chodził mi po głowie, jednak ciągle odkładałem to na później. Nie tylko z braku czasu - obawiałem się, że pula tematów szybko się wyczerpie, a i stan mojej wiedzy uważałem za niewystarczający do tego, aby próbować uczyć innych. Wątpliwości nadal pozostały, jednak zachęcony przez konkurs „Daj się poznać!”, po wstępnym przygotowaniu kilkunastu tematów, które wydały mi się interesujące, postanowiłem spróbować swoich sił.

white-book

What would I like to write about? Using IT vocabulary - blog will be “multithreaded”. Above all, I would like to focus on programming from beginner’s perspective. Not only in C#, how could suggest a title. In my posts I will try to explain in an easy way the problems I encountered at the beginning of my programming adventure and their solution was not to find the appropriate thread on the Stack Overflow.

A large part of the blog I would like to devote an open source .NET project. You will be able to create it simultaneously with me or treat it as step-by-step tutorial. In the near future I will publish a post with its details.

I hope I can get you interested in one of these topics and perhaps encourage you to deepen your knowledge on your own.

So, as in the title: Hello world!


O czym chciałbym pisać? Posługując się słownictwem IT – blog będzie „wielowątkowy”. Przede wszystkim, chciałbym skupić się na programowaniu**,** jednak z perspektywy początkującego deva. Nie tylko w języku C#, jak mógłby sugerować tytuł tego posta. W swoich wpisach postaram się wyjaśnić w przystępny sposób problemy, z którymi spotkałem się na początku swojej programistycznej przygody, a ich rozwiązanie nie sprowadzało się do odnalezienia odpowiedniego wątku na Stack Overflow.

Dużą część bloga chciałbym poświęcić na realizację projektu open source w technologii .NET. Każdy z Was, jeśli będzie chciał, może tworzyć go równolegle ze mną lub potraktować jako tutorial. W najbliższym czasie pojawi się na ten temat osobny post, w którym dokładnie opiszę jego założenia.

Mam nadzieję, że uda mi się zainteresować Was choć jednym z tych tematów i być może zachęcić do pogłębiania swojej wiedzy we własnym zakresie.

A więc jak w tytule: Witaj świecie!